Despre ANSSI

Asociaţia Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) este constituita ca persoană juridică română, fiind o organizatie de drept privat, nonprofit, fără scop patrimonial, fara scop lucrativ, neguvernamentală, profesională, independenta, formată in scopul coagularii eforturilor si experientelor relevante in sensul promovarii standardelor si bunelor practici in domeniul securitatii informatiilor.

De asemenea ANSSI a definit urmatoarele  directii de actiune si activitati strategice:

  • Implicarea in definitivarea Strategiei Nationale Cibernetice ce va solicita eforturi coordonate din partea autoritatilor cu responsabilitati specifice si a unei comunitati largi ce va include industria IT, beneficiarii ei, consultanti, organizatii profesionale.
  • Pregatirea lansarii unei platforme de comunicare a subiectelor de interes major, ce va permite incurajarea schimbului de informatii pentru securitatea sistemelor informatice si facilitarea interactiunii la nivelul autoritatilor (de exemplu cu implicarea CERT), comunitatii de afaceri si publicului larg pentru a raspunde intr-un mod eficient si coordonat la amenintarile cibernetice
  • Sustinerea operationalizarii unor elemente ale Strategiei Nationale Cibernetice
  • Implicarea  in reglementarea unor zone de activitate considerand necesitatile specifice (ca de exemplu reglementarea traficului pe internet, responsabilitatea sociala a ISP din punctul de vedere al protectiei si securitatii utilizatorilor, diseminarea si reglementarea corespunzatoare a semnaturii electronice).
  • Adoptarea unui cod de bune practici la nivelul comunitatii de afaceri  care sa permita consolidarea culturii si aptitudinilor in domeniul securitatii informatiei, precum si definirea rolului Information Security Officer in cadrul companiilor si a unei bune guvernante  corporatiste in materie.
  • Organizarea de training-uri, cursuri pentru formarea profesionala in domeniul securitatii sistemelor informatice si initierea de programe pentru constientizarea riscurilor la care sunt supuse sistemele informatice
read more

Misiune / Vizune / Scop

Asociaţia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI)

a) Contribuie la dezvoltarea unei strategii nationale de securitate a sistemelor informatice
b) Promovarea celor mai inalte standarde etice si profesionale in domeniul securitatii sistemelor informatice
c) Promovarea bunelor practici pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea resurselor informatice ale unei organizatii
d) Promovarea sistemelor educationale,  consolidarea culturii  securitatii cibernetice la nivel national si extinderea cunostintelor si aptitudinilor membrilor in domeniul securitatii informatiei
e) Incurajarea schimbului de informatii prin  generarea platformelor de comunicare nationala pentru securitatea informatiei si  facilitarea interactiunii si a educarii membrilor pentru a raspunde intr-un mod eficient si coordonat la amenintarile cibernetice
f) Constientizarea si comunicarea catre factorii de decizie ai organizatiilor cu privire la importanta adoptarii de masuri de protectie a datelor, a sistemelor de comunicatie si de procesare a acestora

read more

Activitati

Asociaţia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) are urmatoarele obiective

a)    Crearea unui cadru de bune practici in domeniul securitatii sistemelor informatice si de comunicatii inRomania, care sa poate evolua ulterior intr-un standard de certificare nationala pentru companii

b)    Campanii de constientizare a dimensiunii cibernetice in economia nationala si implicit necesitatea securitatii informatice:

  • participari si organizari de forumuri, conferinte, seminarii
  • organizarea de training-uri si cursuri pentru formare profesionala in domeniul securitatii sistemelor informatice
  • initierea de programe privind constientizarea riscurilor la care sunt supuse sistemele informatice
  • realizarea, editarea si publicarea de carti, softuri, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informative atat in varianta printata cat si digitala

c)     Initierea infiintarii unui grup tehnic de raspuns in caz de evenimente informatice majore la nivelul companiilor private

read more

Asociatie

ANSSI intenţionează să atragă ca membri companii active în diverse domenii de activitate (companii IT româneşti şi multinaţionale, bănci, companii de asigurări, IFN, TELCO, firme de consultanţă).

De asemenea, ANSSI va stabili colaborări cu parteneri ca BNR, IBR, CERT Ro, ISACA, CIO Council, ORNISS, ANISP, mediul universitar, organisme similare sau conexe la nivel internaţional şi va atrage ca membri de onoare persoane cu reputaţie internă şi internaţională în domeniu.

read more